Materijalizacija - New Minel

Materijali vrhunskog kvaliteta

Za izgradnju vašeg doma iz snova ili idealnog poslovnog prostora korišćeni su najkvalitetniji i najsavremeniji materijali, oprema i tehnička rešenja a sve u cilju pružanja maksimalnog komfora budućim korisnicima kompleksa „New Minel“.

Prilikom izgradnje naših objekata vodimo se posebnim standardima, koji su produkt bogatog,višegodišnjeg iskustva našeg inženjeringa. Posebnu pažnju posvećujemo konstantnoj kontroli kvaliteta tokom izgradnje, o čemu se vodi posebna, pisana evidencija za svaki stan.

AB konstrukcija

Prilikom projektovanja i izvođenja konstrukcije objekta posebno se vodilo računa o kvalitetnom fundiranju, seizmičkim propisima kao i svim drugim statičkim parametrima a sve u cilju pružanja maksimalne sigurnosti kao i fleksibilnosti prostora.

Objekat „New Minel“ je fundiran na 1.000 prefabrikovanih armirano-betonskih šipova povezanih temeljnom pločom debljine d= 1m. Na ovaj način omogućen je stabilan oslonac budućem objektu a sleganja su svedena na minimalnu meru. Podzemne etaže objekta su štićene šipovima prečnika Ø 60cm, celim obodom garaže.

Hidroizolacija podzemnih etaža je izrađena od najkvalitetnijeg i najpouzdanijeg materijala koji može da se nađe na našem tržištu.

Zidovi objekta

Svi fasadni zidovi objekta zidaju se od kvalitetnih termo blokova, dok su pregradni zidovi unutar stanova  od gipsa debljine 10 cm.

Zidovi između stanova se zidaju Ytong Fono blokovima debljine 25 cm.

Zidovi između stanova i zajedničkih hodnika se, nakon zidanja termo blokovima, dodatno oblažu kamenom vunom debljine 5 cm kao i gips oblogom na potkonstrukciji.

Svi ventilacioni kanali se zidaju najkvalitetnijim blokom na tržištu.

Krov objekta

Obzirom na specifičnu arhitekturu objekta, svi krovovi su ravni, za različitom završnom obradom, zavisno od njihove namene (prohodni i neprohodni). Termička izolacija je urađena shodno strogim proračunima energetske efikastnosti, dok je kao hidroizolacioni materijal korišćen najsavremeniji sistem za ovu vrstu radova.

Svi krovni slivnici imaju obezbeđene elektrogrejače sa senzorima.

Elektroinstalacije

Elektroinstalacije na „New Minel“-u su urađene tako da pružaju mogućnost automatizacije različitih funkcija u okviru stana. Prilikom izrade instalacija ostavlja se mogućnost nadogradnje i implementiranja „smart house“ sistema (daljinsko upravljanje bojlerima, klimatizacijom, rasvetom itd.). Svi stanovi su opremljeni energetskim i multimedijalnim tablama renomiranih proizvođača kao i tasterima za elektro pogon roletni i video interfonima.
Na kompleksu „New Minel“ urađena je instalacija optičkih vlakana do svakog stana i lokala („Fiber to the home-FTTH“). Na ovaj način omogućili smo budućim korisnicima najbolje i najbrže povezivanje na digitalne multimedijalne servise (telefonija, televizija, internet). Ventilatori koji se ugrađuju u stanovima imaju nepovratnu klapnu kao dodatni vid zaštite od neprijatnih mirisa.
Elektro galanterija koja se ugrađuje je od renomiranog proizvođača.
Svi stanovi su opremljeni LED rasvetom.

Instalacija vodovoda i kanalizacije

Instalacija kanalizacije na objektu „New Minel“ se radi niskošumnim visokokvalitetnim cevima. U svim stanovima se ugrađuju ugradni vodokotlići renomiranih proizvođača. Razvod vode se radi tako da se vrši priprema za eventualno daljinsko očitavanje potrošnje, za svaku jedinicu posebno.

Instalacije grejanja

Grejanje objekta „New Minel“ je povezano na gradski sistem JKP „Beogradske elektrane“ i izvodi se kao dvocevni sistem, sa pripadajućim aluminijumskim/člankastim radijatorima. Svaki stan je opremljen kalorimetrom odnosno uređajem za individualno očitavanje potrošnje.

Fasadna stolarija

Fasadna stolarija koja se ugrađuje na kompleksu „New Minel“ je aluminijumska stolarija renomiranih svetskih proizvođača, čiji su se kvalitet i postojanost najbolje pokazali u prethodnim objektima istog tipa i namene.

Sve pozicije se ugrađuju po RAL sistemu ugradnje kako bi se obezbedio maksimalan kvalitet ugrađenih pozicija.

Takođe, na svim pozicijama se ugrađuju aluminijumske, termo roletne, na elektro pogon.

Sve pozicije ostavljaju mogućnost naknadne ugradnje komarnika.

Obzirom na performanse kao i odabir proizvođača, sigurni smo da fasadnu stolariju koju ugrađujemo na našem objektu, možemo svrstati u red najkvalitetnije stolarije koje tržište stanogradnje može da ponudi u ovom trenutku.

Ulazna i sobna vrata

Ulazna vrata su visokokvalitetna sigurnosna vrata ispunjena HOMANIT izolacionim pločama obostrano obloženim furniranim MDF-om sa sigurnosnom bravom, kao i širokougaonom špijunkom od istog proizvođača. Krilo se oblaže MDF-om, furniranim furnirom američkog oraha i lakiranog sa 30% sjaja.

Sobna vrata su drvena, od medijapana bele boje (tipa GS-2), izrađena od MDF-a 40mm. 

Podovi

Parket koji ugrađujemo je hrastov, višeslojni parket, sa prirodnom teksturom hrasta, visokokvalitetan i ekonomičan za održavanje, sa završnom lajsnom od MDF-a u beloj boji, visine h=6-8 cm.

Keramika

Keramika koju ugrađujemo je od premium brendova, visokokvalitetna, retifikovana granitna keramika I klase.

*Keramika u hotelu Pupin

*Sanitarije u hotelu Pupin

Sanitarije

Prilikom odabira sanitarija vodili smo računa kako o estetskim tako i o funkcionalnim karakteristikama. Svi brendovi koji su zastupljeni predstavljaju lidere u ovom domenu.

Stanovi u „New Minel-u“ su opremljeni ugradnim mešačima, slavinama, tuš ružama, linijskim slivnicima u „walk in“ tuševima, ugradnim kadama, wc šoljama i slim bojlerima renomiranih proizvođača.

Fasada

Fasadni omotač objekta „New Minel“ predstavlja savremenu kombinaciju više stilova i materijalizacije uz primese rustike.

Veći deo fasade čini ventilisana fasada na aluminijumskoj potkonstrukciji sa slojem kamene vune od d=10cm, vazdušnim slojem od d=3cm i završnim slojem od kompozitnih panela.

Značajan deo fasade zauzima i prirodna opeke, tamnih nijansi, koja daje dodatnu notu celokupnoj fasadi.

Terase objekta su ostakljene, kako bi pružile dodatno osvetljenje unutar stanova.

Kompletna fasada je predmet posebnog projekta i radi se shodno tehničkim uputstvima kao i prema elaboratu energetske efikasnosti. Fasada objekta „New Minel“ imaće visokokvalitetnu ambijentalnu rasvetu.

Garaža

Garaža se prostire na dva podzemna nivoa i ima dva zasebna ulaza odnosno izlaza. Komunikacija u okviru garaže se vrši putem interne saobraćajnice kao i putem uzlazno-silaznih rampi.

Garaža je u potpunosti obeležena kako horizontalnom tako i vertikalnom signalizacijom. Oba nivoa garaže su pokrivena sa savremenim sistemima ventilacije i odimljavanja kao i protivpožarnim sistemima.

U okviru garaže nalaze se punjači za hibridne/električne automobile kao dodatni vid komfora za naše buduće korisnike.

Ceo kompleks „New Minel“-a ima fizičko-tehničko obezbeđenje , kontrolu pristupa kao i video nadzor.

Komunikacije u okviru objekta, kako vertikalne, tako i horizontalne, rešene su komfornim stepeništima, električnim liftovima renomiranih proizvođača sa brzinom dizanja od 1,6m/s, hodnicima i ulaznim lobijem koji su predmet posebnih enterijerskih projekata.

Svi ulazni lobiji su urađeni u keramičkim pločicama velikih formata sa posebnom rasvetom i enterijerskim oblogama. U svim stanovima „New Minel“ – a pragovi kao i potprozorske klupice izrađuju se od kamena bele boje d=2cm.